Tabulka výsledků:

Středoškolská odborná činnost - obor filosofie, politologie a ostatní humanitní a společenské obory - krajské kolo (Olomoucký)

IČO školy Název školy Příjmení žáka Jméno žáka Pořadí Poznámka
44053916 Cyrilometodějské G, ZŠ a MŠ v Prostějově Komenského 1592 Prostějov PSČ: 79601 Coufalová Marie 1