Tabulka výsledků:

41.soutěžní přehlídka konzervatoří a hudebních gymnázií - Hra na dechové nástroje - Hra na trubku - 3. kategorie - ústřední kolo

IČO školy Název školy Příjmení žáka Jméno žáka Pořadí Poznámka
00602078 Janáčkova konzervatoř v Ostravě Českobratrská 958 Ostrava PSČ: 70200 Čižinský Petr 1 vyučující: MgA. Jiří Tesařík
00838144 Konzervatoř Evangelické akademie Wurmova 526 Olomouc PSČ: 77900 Nakládal Jaroslav 2 vyučující: MgA. Vladimír Češek
62157213 Konzervatoř Brno třída Kpt. Jaroše 1890 Brno PSČ: 66254 Cupal Patrik 3 vyučující: Mgr. Josef Pavlíček