Přihlásit se do systému

Obnovit zapomenuté heslo

Vysvětlivky:


Uživatelská role je role v jaké bude uživatel používat systém.
  • Organizátor - zadává do systému výsledky (výsledkové listiny) jím pořádaných soutěží
  • Škola - je žadatelem o finance, které jí náleží za úspěchy žáků v soutěžích
  • Administrátor - kraj, dohlížející nad správným a včasným plnění výsledkových listin soutěží

IČO nahrazuje uživatelské jméno. Každá škola/organizátor se přihlašuje do systému za pomocí toho čísla.

Heslo při prvním přihlášení si musíte změnit heslo. Heslo, které si takto nastavíte bude dále bezpečnostní přístupový údaj.


Příklady:


Je-li uživatel ředitelem školy, přihlásí se jako "Škola" (role) a systém mu nebídne žádost o peníze, které škole náleží za úspěchy její žáků.

Pokud pořádáte některou ze soutěží zapojených do programu Excelence a nevíte kde vyplnit výsledkouvou listinu, přihlašte se v roli "Organizátora".

Pokud se do systému dostáváte prvně, budete po vstupu do systému vyzvání ke změně hesla.