Tabulka výsledků:

41.soutěžní přehlídka konzervatoří a hudebních gymnázií - Hra na dechové nástroje - Hra na příčnou flétnu - 3. kategorie - ústřední kolo

IČO školy Název školy Příjmení žáka Jméno žáka Pořadí Poznámka
70837911 Pražská konzervatoř Na rejdišti 77 Praha 1 PSČ: 11000 Kulichová Barbora 1 vyučující: MgA. Jana Ryšková