Tabulka výsledků:

41.soutěžní přehlídka konzervatoří a hudebních gymnázií - Hra na dechové nástroje - Hra na trubku - 3. kategorie - ústřední kolo

IČO školy Název školy Příjmení žáka Jméno žáka Pořadí Poznámka
00602078 Janáčkova konzervatoř v Ostravě Českobratrská 958 Ostrava PSČ: 70200 Čižinský Petr 1 vyučující: MgA. Jiří Tesařík